ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
     děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
prof. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D.
     Žilinská Univerzita
prof. Ing. Peter Zvolenský, Ph.D.
     Žilinská Univerzita
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
     Dopravní fakulta Jana Pernera

SPKV 2013 — Současné problémy v kolejových vozidlech, 18. — 20. 9. 2013