ORGANIZAČNÍ VÝBOR

garant:doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.
členové:doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
Ing. Martin Kohout, Ph.D.
Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.
Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.
Ing. Michal Musil, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek
Ing. Petr Voltr

SPKV 2013 — Současné problémy v kolejových vozidlech, 18. — 20. 9. 2013