AKTUALITY

28. 8. 2017

Byl zveřejněn program konference. Tento program je možné stáhnout pod tímto odkazem (pdf).

5. 6. 2017

Byl zveřejněn seznam příspěvků přijatých do programu konference. Tento seznam je možné stáhnout pod tímto odkazem (pdf).

20. 2. 2017

Byly spuštěny webové stránky konference. První oznámení je možné stáhnout pod tímto odkazem (pdf).


XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 20. — 22. 9. 2017, Česká Třebová