ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem 23. ročníku tradiční konference Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 je seznámit účastníky s novými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel a samozřejmě také navázat nové a udržovat stávající kontakty mezi jednotlivými účastníky konference, mezi akademickou sférou a průmyslovou a provozní praxí.

Konference se koná ve dnech 20. až 22. září 2017 v Národním domě, Kozlovská 565, Česká Třebová (GPS: 49.8982850N, 16.4394878E).

Mapa

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

Konferenci pořádá Asociace strojních inženýrů ČR, Klub Česká Třebová a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE:

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:


XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 20. — 22. 9. 2017, Česká Třebová