KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizačního garanta konference:

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

Dislokované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera
Nádražní 547
560 02 Česká Třebová

e-mail: tomas.michalek@upce.cz
tel.: +420 466 037 428


XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 20. — 22. 9. 2017, Česká Třebová