DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Účastníci s vlastním příspěvkem na konferenci:

Účastníci bez vlastního příspěvku na konferenci:


XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 20. — 22. 9. 2017, Česká Třebová