XXI. konference s mezinárodní účastí

18. – 20. 9. 2013, Česká Třebová

Konference se koná pod záštitou prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., rektora Univerzity Pardubice,
Ing. Jaromíra Duška, náměstka hejtmana Pardubického kraje
a Ing. Dalibora Zeleného, generálního ředitele Českých drah, a. s.

SPKV 2013 — Současné problémy v kolejových vozidlech, 18. — 20. 9. 2013