XXV. konference s mezinárodní účastí

15. – 17. 9. 2021

Česká Třebová, Česká republika

Generálním partnerem konference je firma CZ LOKO, a.s.

Logo CZ LOKO a.s.

Mediálním partnerem konference je časopis Nová železniční technika

Logo časopisu Nová Železniční technika

Konference se koná pod záštitou doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D.,
děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
a JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje.

XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová