MOŽNOSTI PREZENTACE A REKLAMY

Dovolujeme si Vám nabídnout několik možností firemní prezentace. Pokud se rozhodnete pro některou z forem prezentace, kontaktujte, prosím, nejpozději do 15. 7. 2021 e-mailem organizačního garanta konference (Tomas.Michalek@upce.cz) a dohodneme se individuálně na realizaci. Pro všechny formy prezentace platí tyto termíny:

Objednávka: do 15. 7. 2021

Zaslání reklamy do sborníku: do 20. 7. 2021

Fakturace: do 15. 8. 2021

PARTNER KONFERENCE. V případě, že se rozhodnete konferenci finančně podpořit částkou, kterou uznáte za vhodnou, minimálně však 15 000 Kč, budete vedeni jako oficiální sponzor konference. Logo a název Vaší firmy bude uvedeno v úvodu sborníku přednášek a bude vyvěšeno ve vstupních prostorách místa konání konference. Je však zapotřebí včas fyzicky dodat logo Vaší firmy. Pokud by nebylo možné s ohledem na epidemickou situaci konferenci uspořádat, můžeme se samozřejmě variantně domluvit na odlišných podmínkách sponzorství.

REKLAMNÍ STRÁNKA VE SBORNÍKU PŘEDNÁŠEK. Sborník bude formátu B5. Poplatek za jednu stranu černobílého tisku je 1000 Kč, poplatek za dvojstranu barevného tisku je 2000 Kč. V případě zájmu pošlete včas podklady (logo, text, obrázky). Sborník bude vydán i v případě, že by nebylo možné s ohledem na epidemickou situaci konferenci uspořádat.

POSTER. V prostorách konání konference budou mít firmy možnost se prezentovat na reklamních panelech po celou dobu trvání konference. Preferujeme dovoz vlastních panelů. Cena za pronájem plochy je 1000 Kč za jeden panel běžných rozměrů. Panely si zájemce přiveze před zahájením konference a umístí si je do určených prostor. Specifické požadavky z Vaší strany je nutno dohodnout předem.

PREZENTAČNÍ PROSTOR - STŮL. Pokud byste měli zájem předvést své výrobky, nabízíme Vám pronájem stolu běžných rozměrů v místě konání konference (sál, vstupní prostory, …) po celou dobu jejího trvání. Možnost elektrické přípojky 230 V je možná, je v ceně, ale je potřeba tento požadavek z technických důvodů předem z Vaší strany vznést. Poplatek za jeden stůl činí 1000 Kč. Na zástupce Vaší firmy, který bude Vaše výrobky předvádět, se vztahuje povinnost zaplatit účastnické poplatky.


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová