DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Účastníci s vlastním příspěvkem na konferenci:

Účastníci bez vlastního příspěvku na konferenci:


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová