ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem 25. ročníku tradiční konference Současné problémy v kolejových vozidlech 2021 je seznámit účastníky s novými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel a samozřejmě také navázat nové a udržovat stávající kontakty mezi jednotlivými účastníky konference, mezi akademickou sférou a průmyslovou a provozní praxí.

Konference se koná ve dnech 15. až 17. září 2021 v Kulturním centru Česká Třebová, Nádražní 397, Česká Třebová (GPS: 49.8992456N, 16.4461461E).

Mapa

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

Konferenci pořádá Asociace strojních inženýrů ČR, Klub Česká Třebová a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE:

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová