PROGRAM KONFERENCE

V rámci konference jsou přednáškové bloky plánovány na středu 15. září a na čtvrtek 16. září, zatímco pátek 17. září je plně vyhrazen pro doprovodný program v podobě exkurze do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Podrobný harmonogram přednášek a páteční exkurze, stejně jako seznam příspěvků v posterové sekci konference, najdete pod tímto odkazem (pdf).

Organizátoři si vyhrazují právo změny programu.

Pokud by s ohledem na epidemickou situaci nebylo možné v předpokládaném termínu konferenci uspořádat, bude s ohledem na cíle a poslání konference pouze vydán sborník příspěvků, který bude přihlášeným účastníkům zaslán poštou. S uspořádáním on-line varianty konference nepočítáme. Podrobnosti k otázce vložného jsou pro takový případ uvedeny v příslušné sekci (viz sekci Vložné).


XXV. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, 15. — 17. 9. 2021, Česká Třebová